Privacy Policy

   

  UBISOFTS ERKLÆRING OM PERSONVERN

  Dine personlige opplysninger.

  Ubisoft samler inn personlige data når du registrerer deg hos oss for å motta våre produkter og tjenester, bruker vår nettbutikk eller kontakter oss på nettet på annen måte. Vi bruker disse personlige opplysningene for å: gi deg produktene eller tjenestene du har bedt om, opprette din brukerprofil, sende deg opplysninger om våre produkter eller tjenester og din registrering, samt, dersom du samtykker i dette, sende deg salgsinformasjon og besvare din korrespondanse. Vi deler ikke dine opplysninger med noen utenom Ubisoft-konsernet. Måten vi bruker dine persondata på er forklart i vår komplette erklæring om personvern.

  Erklæring om personvern:

  Ubisoft Entertainment SA, Ubisoft EMEA SAS, Ubisoft, Inc., Red Storm Entertainment, Inc., Blue Byte Software, Inc. inngår i samme konsern (heretter samlet kalt "Ubisoft" eller "vi"). Vi respekter våre nettkunders privatliv, og forplikter oss på å beskytte de persondata vi har samlet inn om deg. Vi har vedtatt denne erklæringen om personvern på nettet for å bestemme hvordan vi samler inn, lagrer og bruker opplysningene du gir oss. Ved å bruke Ubisoft-nettstedene der denne personvernerklæringen vises (”nettstedene”), angir du ditt samtykke i betingelsene i denne erklæringen. Hvis du ikke samtykker i denne personvernerklæringen, vennligst unnlat å bruke nettstedene. Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer i disse reglene, så vennligst kontroller dem fra tid til annen slik at du til enhver tid er informert om eventuelle endringer i våre rutiner for innsamling av informasjon. Fortsatt bruk av nettstedene betyr at du godtar disse endringene. Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 1. oktober 2012.

   

  Når innhenter Ubisoft dine persondata?

  Ubisoft innhenter dine persondata på forskjellige tidspunkter når du er i kontakt med våre tjenester, kjøper våre produkter eller henvender deg til oss på annen måte. Uansett hvilken aktivitet du utfører vil vi bare samle inn informasjon i den grad vi anser det som rimelig nødvendig for å utføre dine forespørsler og oppfylle våre legitime forretningsmål.

   • Ved bruk av en tjeneste

  Når du bruker et nettsted der denne personvernerklæringen er gjort tilgjengelig eller på annen måte spiller Ubisofts spill eller utfører våre demoer, vil vi innhente persondata om deg i rammen av tilgangen til en relevant tjeneste.

   • Ved registrering av et produkt

  Hvis du ønsker å registrere ditt produkt på nettet, vil du bli bedt om å gi oss følgende persondata: for- og etternavn, privatadresse, telefonnummer og e-postadresse. Vi ber deg også om å oppgi informasjon om produktet du registrerer, for eksempel spillets tittel og plattform, og grunnen til at du kjøpte produktet.

   • Ved bruk av Ubisofts nettbutikk

  For å kjøpe varer og/eller tjenester fra vår nettbutikk må du oppgi et gyldig kredittkortnummer og utløpsdato, i tillegg til navn, post- og fakturaadresse, telefonnummer og e-postadresse.

  .

  Hvilke persondata innhenter Ubisoft?

  Ubisoft innhenter bare persondata på frivillig basis. Når du sender inn persondata til Ubisoft, vil dette vanligvis skje i rammen av:

  • Produktregistrering
  • Registrering av klage
  • Demoer eller patch-nedlastinger
  • Registrering for deltakelse i hendelser som er spesifikke for spillet
  • Handel i vår nettbutikk
  • Registrering på nettsted
  • Kundetjeneste og økter med teknisk støtte, og/eller

  Opplysningene vi samler inn, kan omfatte persondata som navn, fødselsdato, e-postadresse, telefonnummer, faksnummer og privatadresse. Kunder som kjøper varer eller tjenester via vår nettbutikk, må oppgi gyldig kredittkortnummer og utløpsdato, i tillegg til kredittkortinnehaverens navn, postadresse, telefonnummer og e-postadresse. I tillegg kan vi innhente demografiske opplysninger som for eksempel alder, kjønn, yndlingsspill og hvilke systemer du eier eller ønsker å kjøpe.

  Ubisoft innhenter persondata via vanlige Internett-formularer. For eksempel kan en ny bruker av ett av nettstedene bli spurt om å registrere seg ved å oppgi navn, telefonnummer, faksnummer og privatadresse. Denne informasjonen vil så bli knyttet til din e-postkonto, slik at du kan identifisere deg under fremtidige besøk på hvert av nettstedene. Ubisoft lagrer og opprettholder også personlige opplysninger som du kan sende oss i en e-post eller poste på vår oppslagstavle.

  Hva skjer hvis jeg nekter å oppgi mine persondata?

  Hvis du ikke sender inn dine persondata når Ubisoft ber om det, kan avslaget komplisere registreringen av ditt nettprodukt eller krav, kjøp via vår nettbutikk eller forespørsel om teknisk støtte. Men det er mulig å få tilgang til og bruke nettstedene uten at du oppgir persondata til Ubisoft.

  Hva med andre nettsteder?

  I tillegg til nettstedene innehar Ubisoft flere andre domenenavn som kan ha koblinger til nettstedene. Vi kan fra tid til annen også tilby nye webområder som ikke nødvendigvis er nettsteder i henhold til denne personvernerklæringen. Vennligst merk at disse reglene kun gjelder nettsteder der Ubisoft viser denne personvernerklæringen, og ikke nettsteder som vedlikeholdes av andre firmaer eller organisasjoner som vi angir koblinger til. Når du kobler til eksterne nettsteder eller andre tredjepartssteder fra våre nettsteder, gjelder ikke disse personvernreglene. Ubisoft kontrollerer ikke aktivitetene på disse tredjepartsstedene og kan ikke garantere og garanterer heller ikke sikkerheten til persondata som meddeles på slike tredjepartssteder.

  Bruker Ubisoft cookies eller andre passive fremgangsmåter ved innhenting av persondata, eller sporer vi IP-adresser?

  Ubisoft bruker cookies på nettstedene. En ”cookie” er en liten registrerende informasjonsfil som nettsteder ofte lagrer på en brukers datamaskin. Cookies inkluderer ikke personnavn, e-postadresser eller annen informasjon som er personlig identifiserbar. De brukes vanligvis for rask identifisering av brukerens datamaskin og for å ”huske” ting om brukerens besøk. For eksempel bruker Ubisoft cookies for å spore hvilke elementer du har lagt i din handlekurv og huske ditt brukernavn og passord. All informasjon som er samlet inn på denne måten, bevares til midnatt samme dag, og så slettes opplysningene. Du kan deaktivere cookies eller konfigurere nettleseren til å varsle deg når det sendes cookies til din datamaskin, selv om dette kan påvirke din evne til å kjøpe på nettet. Du kan lese mer om cookies på http://www.allaboutcookies.org.

  Ubisoft sporer også IP-adresser (Internet Protocol) av sikkerhetsgrunner. En IP-adresse er et nummer som brukes av datamaskinene på nettverket for å identifisere datamaskinen hver gang du logger deg på Internett.

  Den eneste andre informasjonen som innhentes passivt av Ubisoft, er i form av loggfiler som registrerer aktivitet på nettstedet, inkludert hvor mange ”treff” en bestemt nettside oppnår (også kalt ”gjennomklikkingsdata”). Denne informasjonen brukes i en aggregert form og ikke for å identifisere spesifikke bruksmønstre av deg eller andre enkeltpersoner. Disse enhetene gjør det mulig for Ubisoft å bedømme den globale aktiviteten på nettstedet, spore interessen for averterte salg og identifisere tekniske problemer. Vi bruker også loggfiloppføringene til våre interne markedsføringsstudier og demografiske studier, så vi konstant kan forbedre referansetjenestene vi yter deg.

  Ubisoft kan innhente opplysninger om brukerens oppførsel og hans/hennes bruk av Ubisofts demoer og spilledata, for eksempel resultater, rankinger og spilletid, for å tilpasse våre produkter og tjenester bedre til brukernes interesser og for å forbedre kvaliteten på våre tjenester.

  Hvem samler inn mine persondata, og hvordan vil de bli brukt?

  Informasjonen du sender inn til våre nettsteder, samles inn og brukes av Ubisoft som angitt ovenfor. I tillegg kan Ubisoft bruke den innsendte informasjonen til å sende deg reklamemateriale, blant annet opplysninger om spesialrabatter, spesielle tilbud og andre hendelser som interesserer deg ut fra dine valg. Vi bruker også dine persondata til våre interne markedsføringsstudier og demografiske studier, så vi stadig kan forbedre produktene og tjenestene vi yter deg og møte dine behov mer effektivt.

  Fra tid til annen kan Ubisoft gi tredjepartsleverandører i oppgave å samle inn persondata på Ubisofts vegne. Disse tredjepartene gir Ubisoft intern støtte ved å utføre noen av tjenestene vi yter deg, blant annet gratis e-posttjenester og realisering av nettprodukter. Hvis vi ber tredjeparter om å innhente persondata på våre vegne, krever vi at de slutter seg til og følger reglene i denne personvernerklæringen. Når du ber om disse tjenestene, kan du bli spurt om å oppgi navn, fakturaadresse, postadresse, e-postadresse, kredittkortnummer og gyldig utløpsdato. Selv om disse tredjepartsleverandørene og ikke Ubisoft samler inn persondataene du oppgir når du ber om slike tjenester, deler de ikke dine persondata med tredjeparter. I tillegg har Ubisoft tilgang til all informasjon en tredjepart samler inn på Ubisofts vegne.

  Hvis du bruker våre nettsteder fra andre land enn Canada, vennligst vær klar over at dine persondata kan bli overført til, lagret og behandlet i Canada. Lovene om personvern og andre tilsvarende lover i Canada er blitt anerkjent av EU-kommisjonen som tilstrekkelige når det gjelder å beskytte persondata. Hvis du overfører dine persondata fra Storbritannia, kan du være forsikret om at Ubisoft følger disse lovbestemmelsene ved behandling av persondata i Canada.

  Hvem deler Ubisoft mine persondata med?

  Ubisoft kan dele dine persondata blant Ubisoft-konsernets selskaper. Dermed kan vi informere deg om produkter og tjenester som kan interessere deg. I den grad våre filialer har adgang til dine opplysninger, vil de følge rutiner som er minst like restriktive som rutinene beskrevet i denne personvernerklæringen.

  Fra tid til annen kan vi dele dine persondata med tekniske partnere som hjelper Ubisoft med å drive tjenestene, inkludert, men ikke begrenset til, betalingsbehandling og produktlevering. I den grad våre tekniske partnere har adgang til dine opplysninger, vil de følge rutiner som er minst like restriktive som rutinene beskrevet i denne personvernerklæringen.

  Fra tid til annen blir vi kontaktet av selskaper og organisasjoner som leverer produkter eller tjenester vi tror kan interessere deg, og vi kan dele dine persondata med slike tredjeparter i henhold til dine valg. Vi bestreber oss på å begrense bruken av informasjonen du oppgir, til de tilbudene vi tror du vil sette pris på å motta. Hvis du ikke ønsker å motta informasjon fra disse tredjepartspartnerne, kan du fravelge dette på det tidspunktet informasjonen samles inn (dvs. når du fyller ut produktregistreringsskjemaet).

  Hvis du ønsker å knytte din Ubisoft-konto til din spillekonto hos konsollprodusenten, vil Ubisoft bare utveksle opplysninger om alder, land, fødselsdato og e-postadresse med slike tredjeparter. Ingen annen personlig informasjon, for eksempel kredittkortopplysninger eller adresse, vil bli utvekslet med slike tredjeparter.

  Kan jeg velge hvordan mine persondata brukes?

  Hvis du ikke ønsker at Ubisoft skal sende deg meldinger om spesialrabatter eller reklametilbud, kan du fravelge mottak av slike meldinger på det tidspunktet dine persondata samles inn eller ved å ta kontakt med oss per:

  • e-post på emea-email-support@ubisoft.com
  • post ved å skrive til Ubisoft EMEA SAS, 28 rue Armand Carrel, 93108, Montreuil-sous-bois, Frankrike (alle henvendelser må skrives på engelsk).

  I tillegg gir Ubisoft sammen med alle meldinger som sendes deg, muligheten til å slutte å motta meldinger i fremtiden.

  Hvordan får jeg adgang til mine persondata?

  • Hvis du av en eller annen grunn ønsker å kontrollere, vise, rette eller slette persondata som Ubisoft har innhentet om deg, vennligst send en e-post til emea-email-support@ubisoft.com eller skriv til Ubisoft EMEA SAS, 28 rue Armand Carrel, 93108, Montreuil-sous-bois, Frankrike (alle henvendelser må skrives på engelsk). Vi vil med største glede revidere, oppdatere eller slette opplysninger alt etter hva som passer. Men det er mulig at vi fortsatt beholder informasjon i våre filer for å løse tvister, gjennomføre våre avtaler, av tekniske eller juridiske hensyn eller i saker som gjelder sikkerheten, integriteten eller driften av våre nettsteder.

  Samler Ubisoft inn persondata fra barn under 12?

  Ubisoft oppmuntrer foreldre og foresatte til å bruke tid sammen med barna på Internett. Vi oppfordrer foreldrene til å lære barna at de aldri skal oppgi virkelig navn, adresse eller telefonnummer uten tillatelse når de bruker Internett. Vi anser beskyttelse av persondata innhentet fra barn som en spesiell forpliktelse. Derfor, for at barn under 12 år skal registrere seg på et nettsted, krever vi at barnet oppgir e-postadresse til en forelder eller foresatt som vil bli kontaktet av Ubisoft for å bekrefte, endre eller avslå barnets registrering. Ubisoft forbeholder seg retten til når som helst å be om skriftlig bevis på forelderens eller den foresattes tillatelse til dette. Hvis forelderen eller den foresatte ikke besvarer Ubisofts e-postmelding innen 30 dager, vil barnets persondata bli slettet og registreringen vil bli avvist.

  Hvilke sikkerhetsordninger bruker Ubisoft for å beskytte mine persondata?

  Vi tar ditt personvern og sikkerheten til dine persondata svært alvorlig. For å beskytte dine persondata anvender Ubisoft egnede sikkerhetsordninger for å garantere sikkerheten, integriteten og den private karakteren til opplysningene du har gitt. Våre nettsteder har implementert sikkerhetstiltak for å beskytte deg mot tap, misbruk og endring av opplysningene vi kontrollerer. Persondata som innhentes av Ubisoft, lagres i trygge driftsmiljøer som ikke er tilgjengelige for publikum (for eksempel avlåste rom). For å hindre uautorisert elektronisk tilgang til persondata, oppbevarer Ubisoft dataene som er innhentet på nettet, bak en brannmurbeskyttet server, og bruker SSH-kryptering.

  I tillegg treffer vi alle rimelige tiltak for å sørge for at tredjeparter som innhenter persondata på våre vegne, yter tilstrekkelig beskyttelse av persondata i tillegg til å oppfylle reglene i denne personvernerklæringen til enhver tid.

  Hvordan tar jeg kontakt med Ubisoft om mine persondata?

  Alle spørsmål, klager eller kommentarer til denne personvernerklæringen eller angående bruken av dine persondata kan rettes til vår administrator for dette (Privacy Statement Administrator) per:

  • e-post på emea-email-support@ubisoft.com, eller
  • post ved å skrive til Ubisoft EMEA SAS, 28 rue Armand Carrel, 93108, Montreuil-sous-bois, Frankrike (alle henvendelser må skrives på engelsk).

  Personvernerklæring og bruksbetingelser

  Betingelsene i denne personvernerklæringen er integrert i våre bruksbetingelser. Vennligst se våre bruksbetingelser på:

  http://www.ubi.com/