Privacy Policy

   

  UBISOFTS FÖRKLARING OM SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

  Dina personuppgifter

  Ubisoft samlar in dina personuppgifter när du registrerar dig för våra produkter eller tjänster, använder vår nätbutik eller på annat sätt kontaktar oss via internet. Vi använder dessa personuppgifter för att tillhandahålla de produkter och tjänster som du efterfrågar, skicka information om våra produkter eller tjänster och din registrering, när du samtycker till att vi skickar marknadsföringsinformation till dig och för att besvara din korrespondens. Vi delar inte med oss av dina uppgifter till någon utanför Ubisoft-koncernen. För mer information om hur vi använder dina personuppgifter se vår fullständiga förklaring om skydd av personuppgifter.

  Skydd av personuppgifter

  Ubisoft SWEDEN AB, Ubisoft Entertainment SA, Ubisoft EMEA SAS, Ubisoft, Inc., Red Storm Entertainment, Inc., Blue Byte Software, Inc. ingår i samma koncern (tillsammans kallade Ubisoft eller vi). Vi respekterar våra nätkunders rätt till integritet och åtar oss att skydda de personuppgifter som samlats in om dig. Vi har antagit denna förklaring om skydd av personuppgifter på internet för att förklara hur vi samlar in, lagrar och använder de uppgifter du ger oss. Genom att använda Ubisofts webbplatser där denna förklaring om skydd av personuppgifter (”webbplatser”) visas, ger du ditt samtycke till bestämmelserna i förklaringen om skydd av personuppgifter. Använd inte webbplatserna om du inte samtycker till denna förklaring om skydd av personuppgifter. Eftersom vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna policy är det viktigt att du från tid till annan kontrollerar informationen för att se till att du är medveten om alla eventuella ändringar av våra datainsamlingsmetoder. Genom att fortsätta att använda webbplatserna samtycker du till dessa ändringar. Denna förklaring om skydd av personuppgifter uppdaterades senast den 1 oktober 2012.

  När samlar Ubisoft in dina personuppgifter?

  Ubisoft samlar in personuppgifter vid olika tidpunkter när du använder våra tjänster, köper produkter eller på annat sätt kontaktar oss. Vilken aktivitet det än rör sig om samlar vi endast in uppgifter i den omfattning som rimligen anses nödvändig för att uppfylla dina önskemål och infria våra befogade affärsmål.

  • När jag använder en tjänst?

   När du använder en webbplats där denna förklaring om skydd av personuppgifter görs tillgänglig eller på annat sätt spelar Ubisofts spel eller visar demonstrationer, kommer vi att samla in personuppgifter om dig som en del av tillgången till tillämplig tjänst.

  • När jag registrerar en produkt?

   Om du vill registrera din produkt på nätet kommer vi att begära in följande uppgifter från dig: för- och efternamn, hemadress, telefonnummer och e-postadress. Vi ber dig också att fylla i uppgifter om produkten du registrerar, till exempel spelets namn och plattform, och varför du köper produkten.

  • När jag använder Ubisofts nätbutik?

   För att köpa varor och/eller tjänster från vår nätbutik måste du ange ett giltigt kreditkortsnummer och sista giltighetsdag plus namn, post- och faktureringsadress, telefonnummer och e-postadress.

  Vilka personuppgifter samlar Ubisoft in?

  Ubisoft samlar bara in personuppgifter från dig på frivillig basis. När du lämnar personuppgifter till Ubisoft sker det i regel i form av

  • produktregistrering,
  • tävlingsregistrering,
  • nedladdning av demo eller programfix (patch),
  • registrering av medverkan i spelspecifika evenemang,
  • köp i vår nätbutik,
  • webbplatsregistrering,
  • kundtjänst och teknisk support.

  Den information vi samlar in kan omfatta personuppgifter som till exempel namn, födelsedatum, e-postadress, telefonnummer, faxnummer och hemadress. Besökare som köper varor eller tjänster på vår nätbutik måste ange ett giltigt kreditkortsnummer och en sista giltighetsdag, plus kortinnehavarens namn, postadress, telefonnummer och e-postadress. Dessutom kan vi samla in demografisk information som ålder, kön, favoritspel och de spelsystem du äger eller planerar att köpa.

  Ubisoft samlar in personuppgifter med hjälp av vanliga internetformulär. Till exempel kan vi be en användare på någon av våra webbplatser att registrera sig genom att ange sitt namn, telefonnummer, faxnummer och hemadress. Dessa uppgifter kommer sedan att knytas till ditt e-postkonto så att du kan identifiera dig vid framtida besök på någon av webbplatserna. Ubisoft lagrar och behåller också de personuppgifter som du lämnar till oss via e-post eller som du anslår på vår anslagstavla.

  Vad händer om jag vägrar lämna ut mina personuppgifter?

  Om du inte lämnar personuppgifter när Ubisoft ber om det, kan din vägran begränsa vår möjlighet att behandla din produktregistrering på internet, tävlingsregistrering, köp i vår nätbutik eller begäran om teknisk support. Du behöver dock inte tillhandahålla personuppgifter till Ubisoft för att få tillgång till och använda webbplatserna.

  Hur är det med andra webbplatser?

  Utöver webbplatserna äger Ubisoft flera andra domännamn som kan tillhandahålla länkar till webbplatserna. Vi kan från tid till annan erbjuda nya webbplatser som eventuellt inte ingår bland våra webbplatser. Lägg märke till att denna policy endast gäller för våra webbplatser där denna förklaring om skydd av personuppgifter görs tillgänglig och inte för webbplatser som tillhör andra företag eller organisationer till vilka vi tillhandahåller länkar. Observera att när du följer en länk till främmande eller externa webbplatser från våra webbplatser gäller inte längre denna förklaring om skydd av personuppgifter. Ubisoft har ingen kontroll över verksamheten på utomstående parters webbplatser och kan inte garantera skyddet av de personuppgifter som lämnas på dessa webbplatser.

  Använder Ubisoft cookies (kakor), spårar IP-adresser eller använder andra passiva sätt för att samla in uppgifter?

  Ubisoft använder kakor (eller cookies) på Webbplatserna. En kaka är en liten textbaserad datafil som webbplatser ofta lagrar på en användares dator. Kakor inbegriper inte personnamn, e-postadresser eller andra uppgifter som kan knytas till en person. De används i regel för att snabbt identifiera en användares dator och ”komma ihåg” saker om användarens besök. Ubisoft använder till exempel kakor för att hålla reda på utvalda objekt i din kundvagn och komma ihåg ditt användarnamn och lösenord. Alla uppgifter som samlas in på detta sätt lagras bara fram till midnatt samma dag, då uppgifterna raderas. Du kan avaktivera kakor eller ställa in din webbläsare så att den varnar dig när kakor skickas till din dator. Detta kan dock påverka din möjlighet till nätköp. Mer information om kakor finns på http://www.allaboutcookies.org.

  Ubisoft spårar även IP-adresser av säkerhetsskäl. En IP-adress är ett nummer som används av datorer på nätet för att identifiera din dator varje gång du går ut på internet.

  Den enda information som passivt samlas in av Ubisoft är i form av loggfiler som registrerar aktiviteten på en webbplats, inklusive hur många ”träffar” en särskild webbsida får (även kallat klickdata). Dessa uppgifter används i aggregerad form och inte för att identifiera dina eller andra personers särskilda användningsmönster. Med dessa uppgifter kan Ubisoft bedöma aktiviteten på hela webbplatsen, fånga in intresset för annonser och göra felsökningar av tekniska problem. Vi använder också loggfiler för interna marknadsundersökningar och demografiska undersökningar så att vi ständigt kan förbättra de hänvisningstjänster som vi tillhandahåller.

  Ubisoft kan samla in uppgifter om användarens beteende och hans eller hennes användning av Ubisofts demonstrationer och spelinformation, till exempel resultat, ställning, speltid, för att bättre anpassa våra produkter och tjänster till användarnas intressen och förbättra kvaliteten på våra tjänster.

  Vem samlar in mina personuppgifter och hur kommer de att användas?

  De uppgifter du lämnar på våra webbplatser samlas in och används av Ubisoft på det sätt som anges ovan. Dessutom kan Ubisoft använda de inlämnade uppgifterna för att skicka reklam eller säljfrämjande material till dig, bland annat information om specialrabatter, erbjudanden och andra evenemang av intresse beroende på dina val. Vi kan också använda dina personuppgifter för interna marknadsundersökningar och demografiska undersökningar så att vi ständigt kan förbättra de hänvisningstjänster som vi tillhandahåller och bättre tillgodose dina behov.

  Ibland anlitar Ubisoft utomstående säljare för att samla in personuppgifter för Ubisofts räkning. Dessa utomstående parter stöder Ubisoft internt genom att tillhandahålla en del av de tjänster vi erbjuder inklusive kostnadsfria e-posttjänster och produktförverkligande på nätet. Om vi anlitar utomstående parter för att samla in personuppgifter för vår räkning, kräver vi att alla dessa utomstående parter följer och ansluter sig till vår förklaring om skydd av personuppgifter. När du efterfrågar dessa tjänster kan man begära att du lämnar namn, fakturerings- och postadress, e-postadress, kreditkortsnummer och sista giltighetsdag. Även om det är dessa utomstående parter, och inte Ubisoft, som samlar in dina personuppgifter delar de inte med sig av dina personuppgifter till utomstående parter. Dessutom har Ubisoft tillgång till alla uppgifter som en utomstående part samlar in för Ubisofts räkning.

  Om du använder våra webbplatser och befinner dig utanför Kanada, måste du vara medveten om att dina personuppgifter kan överföras till, lagras i och bearbetas i Kanada. Europeiska kommissionen har erkänt att dataskyddslagen och andra lagar i Kanada ger en tillfredsställande nivå för skydd av personuppgifter. Om du överför uppgifter från Storbritannien vill vi försäkra dig om att Ubisoft uppfyller dessa lagar vid bearbetning av personuppgifter i Kanada.

  Till vem delar Ubisoft med sig av mina personuppgifter?

  Ubisoft kan dela med sig av dina personuppgifter till andra företag i Ubisoft-koncernen. Detta gör att vi kan tillhandahålla information till dig om produkter och tjänster som kan intressera dig. I den mån våra koncernföretag har tillgång till dina uppgifter kommer de att tillämpa praxis som är minst lika restriktiv som den praxis som beskrivs i denna förklaring om skydd av personuppgifter.

  Från tid till annan kan vi dela med oss av dina personuppgifter med tekniska partner som hjälper Ubisoft att tillhandahålla tjänster, inklusive betalningshantering och produktleveranser. I den mån våra tekniska partner har tillgång till dina uppgifter kommer de att tillämpa praxis som är minst lika restriktiv som den praxis som beskrivs i denna förklaring om skydd av personuppgifter.
  Från tid till annan blir vi kontaktade av företag och organisationer som tillhandahåller produkter eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig och vi kan dela med oss av dina personuppgifter till sådana utomstående parter beroende på dina val. Vi strävar efter att begränsa användningen av de uppgifter du tillhandahåller till de erbjudanden som vi tror att du skulle uppskatta att få. Om du inte vill få information från dessa utomstående parter kan du välja att inte få sådana erbjudanden vid tidpunkten då uppgifterna samlas in (dvs. när du fyller i produktregistreringsformuläret).

  Om du skulle välja att koppla ditt Ubisoft-konto till din konsoltillverkares spelkonto kommer Ubisoft endast att kommunicera uppgifter om din ålder, land, födelsedatum och e-postadress till sådana parter. Inga andra personuppgifter som kreditkortsuppgifter eller adress kommer att ges till sådana parter.

  Kan jag välja hur mina personuppgifter används?

  Om du inte vill ha meddelanden om särskilda rabatter eller erbjudanden från Ubisoft kan du välja att inte få sådana meddelanden då dina personuppgifter samlas in eller genom att kontakta oss per

  Dessutom ger Ubisoft dig i varje meddelande som skickas till dig möjligheten att inte längre få meddelanden.

  Hur får jag tillgång till mina personuppgifter?

  • Om du av någon anledning har frågor om, vill se, ändra eller radera de personuppgifter som Ubisoft samlat in om dig, ska du skicka ett e-postmeddelande till emea-email-support@ubisoft.com eller skriva ett brev till UBISOFT SWEDEN AB, Johannesgränd 2 - 11130 Stockholm - Sweden (på engelska). Vi kommer gärna att granska, uppdatera eller ta bort uppgifter vid behov. Vi kommer dock att spara uppgifter i våra filer för att lösa tvister, genomdriva våra avtal, på grund av tekniska eller rättsliga krav eller av skäl som avser säkerhet, integritet eller driften av våra webbplatser.

  Samlar Ubisoft in personuppgifter från barn under 12 år?

  Ubisoft uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att tillbringa tid på nätet tillsammans med sina barn. Vi uppmanar föräldrar att säga till sina barn att aldrig, utan tillåtelse, lämna ut sina riktiga namn, adresser eller telefonnummer när de använder internet. Vi inser att vi har en särskild skyldighet att skydda personuppgifter från barn. Därför kräver vi att barn under 12 år som vill registrera sig på en webbplats, lämnar e-postadressen till en förälder eller vårdnadshavare som Ubisoft kommer att kontakta för att bekräfta, ändra eller avvisa barnets registrering. Ubisoft förbehåller sig rätten att när som helst begära skriftligt bevis på förälderns eller vårdnadshavarens tillåtelse. Om föräldern eller vårdnadshavaren inte svarar inom 30 dagar från Ubisofts e-postmeddelande kommer barnets personuppgifter att raderas och hans eller hennes registrering avvisas.

  Hur skyddar Ubisoft mina personuppgifter?

  Vi tar skyddet av ditt privatliv och dina personuppgifter på stort allvar. För att skydda dina personuppgifter ger Ubisoft dig ett lämpligt skydd för att trygga säkerheten och integriteten för de uppgifter som du har tillhandahållit. Säkerhetsåtgärder har vidtagits på våra webbplatser för att förhindra förlust, missbruk och ändring av de uppgifter som står under vår kontroll. Personuppgifter som samlas in av Ubisoft lagras i säkra driftmiljöer som inte är tillgängliga för allmänheten (t.ex. låsta rum). Ubisoft lagrar de insamlade uppgifterna bakom en brandväggskyddad server och använder SSH-kryptering för att hindra obehörig elektronisk tillgång till personuppgifter.

  Vi vidtar dessutom rimliga åtgärder för att se till att utomstående parter som samlar in personuppgifter på våra vägnar kan garantera ett tillräckligt skydd av personuppgifterna, samtidigt som vi kräver att de agerar i överensstämmelse med denna förklaring för skydd av personuppgifter.

  Hur kan jag kontakta Ubisoft om mina personuppgifter?

  Kontakta vår administratör av personuppgiftsskyddet om du har frågor, klagomål eller kommentarer som avser denna förklaring för skydd av personuppgifter eller användningen av dina personuppgifter, via

  Förklaring om skydd av personuppgifter och användningsvillkor

  Villkoren för denna förklaring för skydd av personuppgifter utgör en del av våra användningsvillkor. Läs igenom användningsvillkoren på http://www.ubi.com